English   polski  
 

Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa

English   polski  

Informacje

Biblioteka

Informacje o projekcie

Inowrocławską Bibliotekę Cyfrową tworzy Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Celem projektu jest umieszczenie wersji cyfrowych materiałów regionalnych zgromadzonych w bibliotece i zapewnienie powszechnego do nich dostępu.